Wybierz region

Wybierz miasto

  Czy powstanie Centrum Plaza?

  Autor: Beata Marcińczyk

  2000-05-25, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Mimo zmiany planów przez inwestora, konflikt wokół budowy Centrum Rozrywkowo- Handlowego Plaza, które miałoby powstać przy ul. Drużbickiego na Winogradach, nie maleje.

  Mimo zmiany planów przez inwestora, konflikt wokół budowy Centrum Rozrywkowo- Handlowego Plaza, które miałoby powstać przy ul. Drużbickiego na Winogradach, nie maleje. Przeciwko powstaniu molocha opowiedzieli się najbliżsi mieszkańcy przyszłego terenu budowy. W poniedziałek do władz miasta dotarł kolejny protest - podpisany przez mieszkańców os. Zwycięstwa.


  Teren, na którym miałoby powstać Centrum Plaza ograniczony jest ulicami Mieszka I, Lechicką, Drużbickiego, Trójple. Miała tu powstać zajezdnia MPK. Z planów tych zrezygnowano.

  Mieszkańcy wciąż walczą

  Mieszkańcy Trójpola, których posesje sąsiadują z terenem przyszłej budowy, już od jesieni ubiegłego roku protestują przeciwko planom powstania Centrum Plaza. Pod ostatnim oświadczeniem widnieje dziewięć nazwisk, ale całe osiedle w dalszym ciągu nie zgadza się na inwestycję. Mieszkańcy twierdzą, że jeżeli nawet inwestor da pieniądze na rozwój lokalnej infrastruktury, to i tak nie zrekompensuje im uciążliwości powstałych w wyniku budowy obiektu. Do protestujących z Trójpola dołączyło kilkudziesięciu mieszkańców os. Zwycięstwa, którzy wysłali 22 maja wysłali pismo do zarządu Miasta Poznania.

  Dobra wola inwestora

  Inwestor, chcący uniknąć konfliktów z mieszkańcami, zmienił sposób zagospodarowania należącego do niego terenu. Zmienił też kształt obiektu. Zaproponował współpracę z lokalnym samorządem i sfinansowanie inwestycji na rzecz mieszkańców. Tych to jednak nie przekonuje. Nie chcą w pobliżu swych domów obiektów generujących duży ruch. Podobnie dzieje się podczas planowania każdej inwestycji w mieście. - Gdyby urzędnicy mieli sugerować się wyłącznie opinią mieszkańców, w mieście nic by nie zostało zbudowane. Niezbędny jest kompromis - twierdzą proszący o anonimowość poznańscy radni.

  Władze miasta stoją na stanowisku, że właściciel gruntu ma prawo do zagospodarowania go. O tym, co można zbudować, decydują zapisy w planie zagospodarowania. Plan tego rejonu dopiero jednak powstaje.

  Beata MARCIŃCZYK

  Władysław Szebiotko

  prokurent firmy

  Koncept Sp. z o.o.

  przygotowującej

  inwestycję

  W rozmowach z radą osiedla Winiary doszliśmy do porozumienia i pewnych ustaleń podyktowanych uwagami mieszkańców. Zdecydowaliśmy się oddalić i nieco zmniejszyć budynek Centrum Plaza. Zmieniliśmy także jego fasadę, którą tworzyć będzie jak gdyby ciąg kamieniczek.

  Jan Chudobiecki

  przewodniczący Rady

  osiedla Winiary

  Rada osiedla prowadziła rozmowy zarówno z inwestorem, jak i z mieszkańcami Trójpola. Inwestor ma, przy okazji budowy kanalizacji burzowej dla ul. Drużbickiego, zastosować rury o dużych przekrojach, by można było podłączyć do nich sąsiednie ulice. Będzie także partycypował w kosztach poprawy infrastruktury osiedla w wys. 500 tys. zł.

  Michał Parysek

  Zarząd Miasta

  W planie zagospodarowania dla tego miejsca była zajezdnia tramwajowa. Mocą uchwały Rady Miasta nastąpiło wygaszenie planu. Uchwała ta nie została jednak przez wojewodę opublikowana. Sprawa znajduje się więc w martwym punkcie, nie można wydać żadnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan miejscowy dla tego terenu wykonuje właśnie firma prywatna. Musi ona usunąć drobne usterki. Równolegle toczą się rozmowy z inwestorem, który zobowiązał się do respektowania warunków rady osiedla Winiary.

  Sonda

  Letnich atrakcji w moim mieście jest...

  • jak na lekarstwo. (79%)
  • na tyle dużo, że często nie wiem co wybrać. (10%)
  • wystarczająco, ale mogłyby być ciekawsze. (10%)