Spółdzielnie mieszkaniowe

Instytucje Kościan: załatw wszystkie swoje sprawy urzędowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe